servicegrove.cz

Veřejné osvětlení a Energetika

 

                                  

                                             

 

                                         VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

 

 

                    V současné době jsme správci cca. 8620 světelných bodů a 56 RVO

 

nabízíme obcím České republiky tyto své služby zaměřené na správu a údržbu, pasportizace, dosažení maximálních úspor a modernizaci veřejného osvětlení:

 

RVO

zabýváme se projektováním, výrobou, montáží, servisem a revizí rozvaděčů veřejného osvětlení,

soumrakové spínání, astrohodiny, systémy řízení S.E.R.V.O. a ARVO, regulace spotřeby el. energie,

naše společnost je držitelem CERTIFIKÁTU pro systémy řízení veřejného osvětlení

ovládání systému S.E.R.V.O.:

-ovládání systému přes webové rozhraní

-přímé ovládání rozvaděčů systému

-nastavování provozních proměnných rozvaděčů

-nastavování dozorů a hlášení systému

instalaci rozvaděčů ARVO:

-instalace a připojení rozvaděčů do sítě veřejného osvětlení

-iniciační a provozní nastavení rozvaděčů

-servis a údržba rozvaděčů

-výchozí a pravidelné revize,  projektování rozvaděčů veřejného osvětlení

 

 

Správa a údržba veřejného osvětlení

zajišťujeme pravidelnou opravu a údržbu osvětlení, nabízíme i pohotovostní výjezdy 24 hodin denně

 

 

Revize

výchozí a pravidelné revize veřejného osvětlení, RVO, energetika NN a VN

 

 

Projekty

vypracujeme projektové dokumentace v oblasti veřejného osvětlení a energetiky, technické zprávy, vyjádření třetích stran, územní souhlasy, vytýčení sítí, podklady pro stavební úřady, zaměření skutečného provedení

 

 

Pasportizace

je zmapování současného stavu, detailní popis stávajícího zařízení, svítidel a rozvaděčů, schéma

jištění, zapojení a zákres polohy svítidel do katastrální mapy. Výstupem této činnosti je soupis -

pasport v tištěné i elektronické podobě sloužící jako manuál veřejného osvětlení pro vlastníka i provozovatele.

Pozn. Vést evidenci a pořídit polohopisný zákres sítí technické infrastruktury ukládá obcím m.j. 183/2006 Sb, §161 (stav.zákon)

 

 

Audit veřejného osvětlení

energetický audit veřejného osvětlení se zaměřuje na analýzu spotřeby elektrické energie Vaší soustavy v.o.

kalkuluje přímě energetické úspory při možné rekonstrukci a predikuje nezbytné náklady do soustavy

v blízkém horizontu do 5 let

 

 

Výstavba

provádíme výstavbu nového veřejného osvětlení, používáme jak sodíkové svítidla tak LED svítidla,

realizujeme volné vedení a rozvody zemních kabelů

 

Rekonstrukce

 Naše společnost zpracovává na základě dostupného pasportu nebo vlastního šetření návrh kompletní

rekonstrukce / obnovy stávající soustavy veřejného osvětlení, která znamená:

-rekonstrukci všech slabých míst v.o.

-úsporu elektrické energie a nákladů na údržbu

-unifikaci svítidel - sjednocení vzhledu v.o. snížení množství používaných typů

-optimalizaci rozvaděčů - adekvátní počet odběrných míst, snížení stálých plateb

-rozšíření stávajícího v.o. - osvětlení přechodů pro chodce, památek, vánoční osvětlení.....

-inteligentní řízení v.o. - monitoring provozních stavů, dálkové ovládání, noční úsporný provoz....

-výstavba nového osvětlení

 

 

Nabízíme Vám i financování rekonstrukce a splácení po celou dobu smluvního vztahu

 

 

 

            ENERGETIKA A ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE

                             bez omezení napětí

 

  - energetika NN, VN, přípojky, revize

  - provádíme elektromontáže na rozvodné síti, vybudování el. přípojek, změny sazby, práce pod napětím

  - hromosvody

  - obecní rozhlasy

  - vánoční výzdoby

  - průmyslová a bytová instalace

  - výchozí a pravidelné revize

  - projekty

  - správa, údržba a výstavba dopravních kamer, světelné signalizace a radarových značek

  - optické a datové rozvody

 

 

Některé naše realizace najdete na našem facebookovém účtu.